🔺 فاطمی امین: ارائه تسهیلات برای اسقاط خودروهای فرسوده کمک به تولید است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 فاطمی امین: ارائه تسهیلات برای اسقاط خودروهای فرسوده کمک به تولید است

🔺 فاطمی امین: ارائه تسهیلات برای اسقاط خودروهای فرسوده کمک به تولید است

🔺 فاطمی امین: ارائه تسهیلات برای اسقاط خودروهای فرسوده کمک به تولید است

🔹 وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه تسهیلات برای اسقاط خودروهای فرسوده را کمک به تولید دانست و گفت: باید معادل مبلغی که برای گواهی اسقاط پرداخت می‌شود را از موتورسیکلت ساز و خودروساز دریافت کنیم و آن را برای تسهیلات موتورسیکلت های فرسوده اختصاص دهیم.

ادامه مطلب ...
popup