🔺 ماموریت چهارگانه رئیسی در نیویورک

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ماموریت چهارگانه رئیسی در نیویورک

🔺 ماموریت چهارگانه رئیسی در نیویورک

🔹 آیت الله «سید ابراهیم رئیسی» در حالی برای حضور و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شده که ماموریتی چندوجهی بر عهده دارد؛ ماموریتی که دال مرکزی آن، افزون بر تقابل با تروریسم، جنگ افروزی  و یکجانبه‌گرایی آمریکا، تحریم‌های ظالمانه این کشور خواهد بود.

ادامه مطلب ...
popup