🔺 گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام

🔺 گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

🔺 گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

🔹 باتوجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ ۶۸۱.۷ هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup