🔺 سبزی خشک در تهران و شهرستانها در کدام مراکز فروخته می شود؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 سبزی خشک در تهران و شهرستانها در کدام مراکز فروخته می شود؟

🔹 وجود تقاضا و افزایش روز به روز آن در یک محصول نشان از کارایی و به صرفه بودن و در بعضی از موارد نشان زا ماندگاری آن محصول به خصوص در بین مواد غذایی دارد، افزایش تقاضا در مورد سبزی خشک نشانگر کارآمد بودن این محصول منحصر به فرد است .

ادامه مطلب ...
popup