🔺 امضا تفاهم همکاری بین سازمان بسیج مستضعفین وسازمان تبلیغات اسلامی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 امضا تفاهم همکاری بین سازمان بسیج مستضعفین وسازمان تبلیغات اسلامی

🔺 امضا تفاهم همکاری بین سازمان بسیج مستضعفین وسازمان تبلیغات اسلامی

🔺 امضا تفاهم همکاری بین سازمان بسیج مستضعفین وسازمان تبلیغات اسلامی

🔹 تفاهم همکاری‌های همه جانبه در گسترش کارکردهای مساجد در امور اجتماعی-فرهنگی و بسیج امکانات و ظرفیت‌ها برای حل مسائل مردم و جامعه، با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج مستضعفین امضا شد.

ادامه مطلب ...
popup