🔺 انتقاد رئیس سازمان اموراستخدامی از پدیده «افزایش استعلام‌ها»

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 انتقاد رئیس سازمان اموراستخدامی از پدیده «افزایش استعلام‌ها»

🔺 انتقاد رئیس سازمان اموراستخدامی از پدیده «افزایش استعلام‌ها»

🔺 انتقاد رئیس سازمان اموراستخدامی از پدیده «افزایش استعلام‌ها»

🔹 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور می گوید طولانی بودن مراحل دریافت خدمات سبب سردرگمی مردم می‌شود و تعداد استعلام‌ها بین دستگاه‌ها زیاد است که باید نحوه ارائه این خدمات و کیفیت آن ارتقاء یابد.

ادامه مطلب ...
popup