🔺 کی یف: همه پرسی در بخش های اشغالی اوکراین، وضع را تغییر نمی دهد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 کی یف: همه پرسی در بخش های اشغالی اوکراین، وضع را تغییر نمی دهد

🔺 کی یف: همه پرسی در بخش های اشغالی اوکراین، وضع را تغییر نمی دهد

🔹 دمیتری کوله با وزیر امور خارجه اوکراین در واکنش به برنامه برگزاری همه پرسی در بخش های تحت تصرف روسیه، گفته است که روس ها هر کاری بخواهند می توانند بکنند، اما تغییری در اوضاع به وجود نخواهد آمد. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup