🔺 عضویت ایران در سازمان شانگهای باعث رشد اقتصادی و افزایش تجارت می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 عضویت ایران در سازمان شانگهای باعث رشد اقتصادی و افزایش تجارت می‌شود

🔺 عضویت ایران در سازمان شانگهای باعث رشد اقتصادی و افزایش تجارت می‌شود

🔺 عضویت ایران در سازمان شانگهای باعث رشد اقتصادی و افزایش تجارت می‌شود

🔹 نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای باعث توسعه تجارت و رشد اقتصادی می‌شود، گفت: با توجه به اینکه ایران مسیری ترانزیتی برای رسیدن به غرب محسوب می‌شود، رونق آن ازنظر اقتصادی برای کشور گره‌گشا خواهد بود. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup