🔺 موتور مخفی تولید تورم؛ واکاوی رشد پایه پایه پولی از مجرای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 موتور مخفی تولید تورم؛ واکاوی رشد پایه پایه پولی از مجرای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

🔺 موتور مخفی تولید تورم؛ واکاوی رشد پایه پایه پولی از مجرای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

🔹 شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که خوراک آنها فراورده‌های ویژه نفتی هستند، با تغییرات نرخ تسعیر با چالش‌های بزرگی برای تامین سرمایه در گردش مواجه می‌شوند که این چالش‌ها نهایتا منجر به فشار به سیستم بانکی و ایجاد تورم می‌شود. /

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup