🔺 گام‌های روبه جلوی دولت برای توسعه شبکه فیبرنوری

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام

🔺 گام‌های روبه جلوی دولت برای توسعه شبکه فیبرنوری

🔺 گام‌های روبه جلوی دولت  برای توسعه شبکه فیبرنوری

🔹 یک میلیون و ۷۳۱ هزار خانوار ایرانی تحت پوشش فیبرنوری قرار گرفته‌اند؛ شبکه‌ای که دسترسی به اینترنت ثابت را تسریع و تسهیل کرده و با اجرای آن، علاوه بر بهبود کیفیت دسترسی، ثمرات دیگری از جمله کاهش ترافیک در شبکه ارتباطات سیار، افزایش سرعت دسترسی، کاهش شکاف دیجیتالی را به همراه دارد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup