🔺 وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید زعفران را ۴۱ میلیون تومان اعلام کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید زعفران را ۴۱ میلیون تومان اعلام کرد

🔺 وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید زعفران را ۴۱ میلیون تومان اعلام کرد

🔺 وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید زعفران را ۴۱ میلیون تومان اعلام کرد

🔹 رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران کشور با اعلام اینکه قیمت یک کیلوگرم زعفران اکنون در بازار بین ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۳۸ میلیون تومان است گفت: وزارت جهاد کشاورزی قیمت خرید هر کیلوگرم زعفران سوپرنگین برای سال ۱۴۰۱ را ۴۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تعیین کرد. /

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup