🔺 امسال اولین سالی بود که پس از چهل سال، مجلس جداول بودجه را تنظیم و بررسی کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 امسال اولین سالی بود که پس از چهل سال، مجلس جداول بودجه را تنظیم و بررسی کرد

🔺 امسال اولین سالی بود که پس از چهل سال، مجلس جداول بودجه را تنظیم و بررسی کرد

🔺 امسال اولین سالی بود که پس از چهل سال، مجلس جداول بودجه را تنظیم و بررسی کرد

🔹 رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درخصوص در دستور کار قرار گرفتن پیشنهاد بررسی جداگانه تبصره ها، ارقام و جداول بودجه سنواتی گفت: امسال اولین سالی است که بعد از 40 سال، جداول بودجه با همه مشکلاتی که داشت، در مجلس تنظیم شد.

ادامه مطلب ...
popup