🔺 چین خواستار برخورد صحیح آمریکا با موضوع تایوان شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 چین خواستار برخورد صحیح آمریکا با موضوع تایوان شد

🔺 چین خواستار برخورد صحیح آمریکا با موضوع تایوان شد

🔹 وزیر امورخارجه چین گفت اولویت فوری برای آمریکا و چین این است که مساله تایوان را به شکل صحیح حل و فصل کند و درباره پیامدهای عدم برخورد درست با این موضوع و تاثیر مخربی که بر روابط دو کشور خواهد داشت هشدار داد.

ادامه مطلب ...
popup