🔺 برخی سازمان ها با انگیزه های اقتصادی و مدارک غیرمعتبر برای تصاحب زمین های مردم اقدام می کنند

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 برخی سازمان ها با انگیزه های اقتصادی و مدارک غیرمعتبر برای تصاحب زمین های مردم اقدام می کنند

🔺 برخی سازمان ها با انگیزه های اقتصادی و مدارک غیرمعتبر برای تصاحب زمین های مردم اقدام می کنند

🔺 برخی سازمان ها با انگیزه های اقتصادی و مدارک غیرمعتبر برای تصاحب زمین های مردم اقدام می کنند

🔹 نماینده مردم کنگاور در مجلس گفت: مشاهده می شود برخی سازمان ها با انگیزه های اقتصادی و کسب درآمد با مدارک غیرمعتبر علیه روستا، بخش و یا شهرها طرح دعوی کرده و موجب نارضایتی اهالی آن منطقه می شوند.

ادامه مطلب ...
popup