🔺 مزرعه کوچک بازنشستگی؛ رویایی برای گلستان کردن ایران

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 مزرعه کوچک بازنشستگی؛ رویایی برای گلستان کردن ایران

🔺 مزرعه کوچک بازنشستگی؛ رویایی برای گلستان کردن ایران

🔹 کارشناسان اقتصاد کشاورزی معتقدند انگیزه و تمایل بسیاری از شاغلان در شهر‌های بزرگ برای ایجاد مزرعه و فعالیت کشاورزی، یک ظرفیت بالقوه برای مردمی سازی و افزایش سرمایه گذاری در طرح‌های بزرگی همچون ساخت صدهزار هکتار گلخانه است. / صدا و سیما

ادامه مطلب ...
popup