🔺 ۸۷ هزار میلیارد تومان بدهی حاصل از فروش اوراق سال‌های گذشته تسویه شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 ۸۷ هزار میلیارد تومان بدهی حاصل از فروش اوراق سال‌های گذشته تسویه شد

🔺 ۸۷ هزار میلیارد تومان بدهی حاصل از فروش اوراق سال‌های گذشته تسویه شد

🔺 ۸۷ هزار میلیارد تومان بدهی حاصل از فروش اوراق سال‌های گذشته تسویه شد

🔹 خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه در سال جاری ۸۷ هزار و ۱۰ میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود اوراق سال‌های گذشته در سال جاری پرداخت شده است، از فروش ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان اوراق در هفته جاری خبر داد.

ادامه مطلب ...
popup