🔺 آیین نامه اجرایی واگذاری سهام به صندوق‌های بازنشستگی تصویب شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 آیین نامه اجرایی واگذاری سهام به صندوق‌های بازنشستگی تصویب شد

🔺 آیین نامه اجرایی واگذاری سهام به صندوق‌های بازنشستگی تصویب شد

🔺 آیین نامه اجرایی واگذاری سهام به صندوق‌های بازنشستگی تصویب شد

🔹 براساس مصوبه دولت واگذاری قطعی سهام پس از تعیین قیمت توسط هیات واگذاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط مطابق تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، از محل ردیف‌های متناظر در قانون بودجه انجام می‌شود. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup