🔺 نمایش تصویر حاج قاسم برافراشتن پرچم مقاومت در خاک آمریکا بود

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 نمایش تصویر حاج قاسم برافراشتن پرچم مقاومت در خاک آمریکا بود

🔺 نمایش تصویر حاج قاسم برافراشتن پرچم مقاومت در خاک آمریکا بود

🔺 نمایش تصویر حاج قاسم برافراشتن پرچم مقاومت در خاک آمریکا بود

🔹 فعال اصولگرا با بیان ناکامی دولت آمریکا و رسانه‌های غرب برای محو نام سردار شهید سلیمانی، ابتکار رئیس‌جمهور برای نشان دادن تصویر حاج قاسم در سخنرانی مجمع سازمان ملل را برافراشتن پرچم مقاومت در خاک آمریکا توصیف کرد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup