🔺 درخواست دولت آمریکا برای جلوگیری از دسترسی ترامپ به اسناد محرمانه

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 درخواست دولت آمریکا برای جلوگیری از دسترسی ترامپ به اسناد محرمانه

🔺 درخواست دولت آمریکا برای جلوگیری از دسترسی ترامپ به اسناد محرمانه

🔺 درخواست دولت آمریکا برای جلوگیری از دسترسی ترامپ به اسناد محرمانه

🔹 وزارت دادگستری آمریکا به دیوان استیناف فدرال اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین به علت ارائه نکردن مدارک اثبات کننده در مورد از محرمانگی خارج کردن اسنادی که اف بی آی از اقامتگاه وی خارج کرده، مجاز به دسترسی، بررسی و بازگرداندن آنها نیست.

ادامه مطلب ...
popup