🔺 زندگی پس از زندگی به روایت سینما و قرآن

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 زندگی پس از زندگی به روایت سینما و قرآن

🔺 زندگی پس از زندگی به روایت سینما و قرآن

🔹 اخلاق و فلسفه زائیده مرگ‌ها و تولد‌های پی در پی است. بدون مرگ‌ها و تولد‌های مکرر پدیده‌هایی به نام اخلاق و فلسفه به وجود نمی‌آمد و معنا نمی‌یافت. اخلاق و فلسفه توسط مرگ‌ها و تولد‌های پی در پی و مکرر تبیین می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup