🔺 رئیس جمهور: دفاع از حقوق انسان‌ها در ذات نظام جمهوری اسلامی قرار دارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 رئیس جمهور: دفاع از حقوق انسان‌ها در ذات نظام جمهوری اسلامی قرار دارد

🔺 رئیس جمهور: دفاع از حقوق انسان‌ها در ذات نظام جمهوری اسلامی قرار دارد

🔺 رئیس جمهور: دفاع از حقوق انسان‌ها در ذات نظام جمهوری اسلامی قرار دارد

🔹 آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران با بیان اینکه دفاع از حقوق انسان‌ها در ذات نظام جمهوری اسلامی قرار دارد، گفت: همواره یکی از اولویت‌های جدی جمهوری اسلامی ایران دفاع از حقوق بشر و نوع انسان بوده است. /

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

سرخط خبر

popup