🔺 آمریکا و متحدانش اوکراین را برای تحقق اهداف خود قربانی می کنند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 آمریکا و متحدانش اوکراین را برای تحقق اهداف خود قربانی می کنند

🔺 آمریکا و متحدانش اوکراین را برای تحقق اهداف خود قربانی می کنند

🔹 وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه آمریکا و متحدانش با ارسال تسلیحات به اوکراین در مسیر حل و فصل بحران این کشور مانع تراشی می کنند،گفت که آنها اوکراین را در راستای تحقق اهداف خود قربانی می کنند. / مهر

ادامه مطلب ...
popup