🔺 فروش 50هزار میلیارد تومان اوراق جدید؛تسویه 87هزار میلیارد اصل و سود اوراق سنواتی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 فروش 50هزار میلیارد تومان اوراق جدید؛تسویه 87هزار میلیارد اصل و سود اوراق سنواتی

🔺 فروش 50هزار میلیارد تومان اوراق جدید؛تسویه 87هزار میلیارد اصل و سود اوراق سنواتی

🔹 بر اساس آمار عمکلرد عرضه اوراق در هفته جاری، بیش از 10 هزار میلیارد تومان اوراق جدید فروخته شد. این درحالی است که مجموع نقدینگی جذب شده از فروش اوراق در بازار پول و سرمایه از ابتدای سال، منفی شده است.

ادامه مطلب ...
popup