🔺 طرح خرید دام زنده عشایر در استان تهران کلید خورد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 طرح خرید دام زنده عشایر در استان تهران کلید خورد

🔺 طرح خرید دام زنده عشایر در استان تهران کلید خورد

🔹 مدیر امور عشایر استان تهران از اجرای طرح خرید دام زنده عشایر در این استان خبر داد و گفت: شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران طرح خرید دام زنده عشایر (بره نر پرواری) را کلید زده و شرکت تعاونی عشایری استان تهران و شرکت تعاونی عشایری شهرستان پاکدشت به عنوان مباشر اصلی این طرح معرفی شدند.

ادامه مطلب ...
popup