🔺 لاتاری خودرویی و سود ۱۰۰ درصدی برای خوش اقبال‌ها

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 لاتاری خودرویی و سود ۱۰۰ درصدی برای خوش اقبال‌ها

🔹 بهار ۱۳۹۹ و آغاز قرعه کشی خودرویی، سیاستی که پس از گذشته بیش از دو سال ادامه دارد و هر چند از اوایل امسال نام سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بر آن نقش بست اما تغییری در کارکرد آن ایجاد نشد؛ در حقیقت این سامانه بخت آزمایی است که برندگان آن، سود ۱۰۰ درصدی را کسب می کنند. هر چند سیاست گذار کارکردهای دیگری از جمله رسیدن خودرو به دست مصرف کننده نهایی و کاهش التهاب بازار برای آن برشمرده اما نگاهی به آمارها نشان می دهد که هیچ کدام از آن ها محقق نشده است. / تابناک

ادامه مطلب ...
popup