🔺 نبود خدمات سازمان بنادر و دریانوردی در درگاه هوشمند (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۶/۳۰)

Loading fehamnews خبر فهام
 
قدرت گرفته از فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 نبود خدمات سازمان بنادر و دریانوردی در درگاه هوشمند (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۶/۳۰)

🔺 نبود خدمات سازمان بنادر و دریانوردی در درگاه هوشمند (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۶/۳۰)

🔺 نبود خدمات سازمان بنادر و دریانوردی در درگاه هوشمند (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۶/۳۰)

🔹 در آستانه پایان مهلت دستگاه ها برای اتصال به درگاه ملی خدمات هوشمند، بررسی ها از متصل نبودن سازمان بنادر و دریانوردی به این درگاه ملی حکایت دارد. مدیرکل فناوری اطلاعات این سازمان وجود برخی مشکلات را دلیل متصل نبودن این سازمان به درگاه ملی عنوان می کند. همکارم خانم حسن پور در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می شنویم ...

ادامه مطلب ...
popup