🔺 احداث مدرسه شبانه روزی ۶کلاسه در مقطع پسرانه ،اجرای طرح هادی و توسعه شبکه برق با تامین اعتبار به مراحل اجرا رسیدند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 احداث مدرسه شبانه روزی ۶کلاسه در مقطع پسرانه ،اجرای طرح هادی و توسعه شبکه برق با تامین اعتبار به مراحل اجرا رسیدند

🔺 احداث مدرسه شبانه روزی ۶کلاسه در مقطع پسرانه ،اجرای طرح هادی و توسعه شبکه برق با تامین اعتبار به مراحل اجرا رسیدند

🔺 احداث مدرسه شبانه روزی ۶کلاسه در مقطع پسرانه ،اجرای طرح هادی و توسعه شبکه برق با تامین اعتبار به مراحل اجرا رسیدند

🔹 نماینده مردم خاش، میرجاوه، بخش های نصرت آباد و کورین در مجلس در بازدید از روستاهای شهرک عشایری دشت جارو،قادرآباد و موزن آباد گفت: احداث مدرسه شبانه روزی ۶کلاسه در مقطع پسرانه ،اجرای طرح هادی و توسعه شبکه برق با تامین اعتبار به مراحل اجرا رسیدند.

ادامه مطلب ...
popup