🔺 مکرون: باید به اوکراین در محافظت از قلمرو اش کمک کنیم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • جهانی
  • 🔺 مکرون: باید به اوکراین در محافظت از قلمرو اش کمک کنیم

🔺 مکرون: باید به اوکراین در محافظت از قلمرو اش کمک کنیم

🔺 مکرون: باید به اوکراین در محافظت از قلمرو اش کمک کنیم

🔹 رئیس جمهور فرانسه با بیان اینکه جنگ در اوکراین فقط حول یک میز پایان خواهد یافت، تاکید کرد: ما باید خط خود را در برابر "باج‌خواهی" ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حفظ کنیم و به اوکراین کمک کنیم تا از قلمرو خود محافظت کند. / ایرنا

ادامه مطلب ...
popup