🔺 اوجی: کارکنان صنعت نفت طی دوران دفاع مقدس در کنار مردم ایران ایستادند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 اوجی: کارکنان صنعت نفت طی دوران دفاع مقدس در کنار مردم ایران ایستادند

🔺 اوجی: کارکنان صنعت نفت طی دوران دفاع مقدس در کنار مردم ایران ایستادند

🔺 اوجی: کارکنان صنعت نفت طی دوران دفاع مقدس در کنار مردم ایران ایستادند

🔹 وزیر نفت در پیامی ضمن تبریک هفته دفاع مقدس نوشت: در تک‌تک روزهای هشت سال دفاع مقدس، کارکنان شریف صنعت بزرگ نفت نیز با حضور در خط مقدم هر دو جبهه رزم و اقتصاد و تقدیم بیش از یک هزار شهید، در کنار مردم ایران ایستادند و با مقاومت غیرتمندانه خود، برگ‌هایی پرافتخار در دفتر تاریخ نفت به ثبت رساندند.

ادامه مطلب ...
popup