🔺 ورود گسترده پوشاک قاچاق به کشور صدای تولیدکنندگان را درآورد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 ورود گسترده پوشاک قاچاق به کشور صدای تولیدکنندگان را درآورد

🔺 ورود گسترده پوشاک قاچاق به کشور صدای تولیدکنندگان را درآورد

🔹 عضو هیات مدیره اتحادیه تولید کنندگان پوشاک با انتقاد از انفعال دستگاه های نظارتی در مبارزه با قاچاق پوشاک گفت: دو یا سه ساعته مسافر را می‌برند ترکیه و کالا می‌آورند. خرید از سایت هم مدلی جدید است که پس از سفارش سه روزه کالا از ترکیه ارسال می شود.

ادامه مطلب ...
popup