🔺 انضباط مالی دولت؛ از ادعای روحانی تا اجرای رئیسی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 انضباط مالی دولت؛ از ادعای روحانی تا اجرای رئیسی

🔺 انضباط مالی دولت؛ از ادعای روحانی تا اجرای رئیسی

🔹 یکی از مهمترین عوامل تورم، کسری بودجه دولت‌هاست. این مسئله از قضا در سال‌ها و حتی ماه‌های پایانی دولت قبل به اوج رسید و به نیرویی عظیم در رشد و تداوم تورم در کشور تبدیل شد. دولت سیزدهم در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رشد مصارف را به کمتر از ۱۰ درصد رسانده تا به دور باطل «کسری بودجهتورم» پایان دهد. / ایرنا

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup