🔺 لزوم تامین نیاز کشور به ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی از طریق واردات

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 لزوم تامین نیاز کشور به ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی از طریق واردات

🔺 لزوم تامین نیاز کشور به ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی از طریق واردات

🔺 لزوم تامین نیاز کشور به ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی از طریق واردات

🔹 رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بر لزوم تامین نیاز کشور به ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی از طریق واردات تاکید کرد و گفت که اگر این دسته از ماشین‌آلات را وارد نکنیم بخشی از تولیدمان در بخش معدن و همچنین پروژه‌های راه‌سازی با مشکل مواجه خواهد شد.

ادامه مطلب ...
popup