🔺 زیان خودروسازان ۳۷.۴ درصد کمتر شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 زیان خودروسازان ۳۷.۴ درصد کمتر شد

🔹 بررسی‌ها بیانگر این است که در مرداد ماه سال جاری شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی نسبت به سال گذشته ۶.۷ درصد رشد داشته و در سه ماهه سال جاری، زیان ساخته شده صنعت خودروسازی ۳۷.۴ درصد کمتر از زیان ساخته شده در فصل مشابه سال قبل است اما بدترین وضعیت را از نظر سودآوری در بین صنایع بورسی دارند.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup