🔺 چین: آمریکا نشانه های بسیار خطرناکی در باره تایوان می فرستد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • جهانی
  • 🔺 چین: آمریکا نشانه های بسیار خطرناکی در باره تایوان می فرستد

🔺 چین: آمریکا نشانه های بسیار خطرناکی در باره تایوان می فرستد

🔺 چین: آمریکا نشانه های بسیار خطرناکی در باره تایوان می فرستد

🔹 وانگ ئی وزیر امور خارجه چین در واکنش به ارزیابی آنتونی بلینکن همتای آمریکایی خود در باره اهمیت بسیار زیاد حفظ و ادامه صلح و ثبات بر سر تایوان، گفت که واشنگتن نشانه های بسیار بسیار خطرناکی در باره تایوان می فرستد. / ایرنا

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup