🔺 زاخاروا: آتش طرح تضمین‌های امنیتی اوکراین دامان غرب را می‌گیرد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 زاخاروا: آتش طرح تضمین‌های امنیتی اوکراین دامان غرب را می‌گیرد

🔺 زاخاروا: آتش طرح تضمین‌های امنیتی اوکراین دامان غرب را می‌گیرد

🔹 سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: پیش نویس دفتر ریاست جمهوری اوکراین برای دریافت تضمین‌های امنیتی و تداوم حمایت‌های مالی و نظامی از کی یف به آتشی تبدیل می‌شود که دامان کشور‌های غربی را فرا خواهد گرفت.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup