🔺 رئیس مجلس: سرمایه گذاری در حوزه تامین آب، نیاز ضروری کشور است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 رئیس مجلس: سرمایه گذاری در حوزه تامین آب، نیاز ضروری کشور است

🔺 رئیس مجلس: سرمایه گذاری در حوزه تامین آب، نیاز ضروری کشور است

🔺 رئیس مجلس: سرمایه گذاری در حوزه تامین آب، نیاز ضروری کشور است

🔹 رئیس مجلس شورای اسلامی مسئله کمبود و نبود منابع آبی را یکی از چالش ها و بحران های کنونی کشور و در عین حال دنیا دانست و بر ضرورت سرمایه گذاری و تدوین برنامه های راهبردی در حوزه تامین منابع آبی در بخش های مختلف صنعت، شرب و کشاورزی تاکید کرد.

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup