🔺 ورزشکاران الگوی جوانان در محکومیت اغتشاشات اخیر (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۷/۰۹)

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ورزشکاران الگوی جوانان در محکومیت اغتشاشات اخیر (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۷/۰۹)

🔺 ورزشکاران الگوی جوانان در محکومیت اغتشاشات اخیر (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۷/۰۹)

🔺 ورزشکاران الگوی جوانان در محکومیت اغتشاشات اخیر (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۷/۰۹)

🔹 در ناآرامی های اخیر در کشور متاسفانه برخی چهره های سرشناس با اظهار نظرهای نابجا، هيزم در آتش افروزي هاي دشمن ریختند و موجب تشدید اغتشاشات شدند. دراین میان اما جامعه ورزش کشور ضمن محکوم کردن اغتشاشات اخیر بر حفظ آرامش جامعه و حمایت از اتحاد ملی تاکید می کنند. گزارشی از همکارمان پورحسینی ...

ادامه مطلب ...
popup