🔺 مرزهوایی خارجی نیاز ضروری۲ فرودگاه‌ غرب مازندران/هر مسافر روزانه۳هزار دلار ارزآوری دارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 مرزهوایی خارجی نیاز ضروری۲ فرودگاه‌ غرب مازندران/هر مسافر روزانه۳هزار دلار ارزآوری دارد

🔺 مرزهوایی خارجی نیاز ضروری۲ فرودگاه‌ غرب مازندران/هر مسافر روزانه۳هزار دلار ارزآوری دارد

🔺 مرزهوایی خارجی نیاز ضروری۲ فرودگاه‌ غرب مازندران/هر مسافر روزانه۳هزار دلار ارزآوری دارد

🔹 فرودگاه های غرب مازندران با توجه به فراهم بودن زیرساختهای لازم برای توسعه صنعت گردشگری نیاز به مجوز مرز هوایی بین المللی دارد، مطالبه ای که پس از سالها پاسخ داده نشد اما اهالی و گردشگران امیدوارند این مهم را دولت جهادی سیزدهم محقق می کند.

ادامه مطلب ...
popup