🔺 بررسی گزارش وزیر دادگستری از تشکیل کارگروهی جهت افزایش تعامل قوه قضاییه و مجلس در استانها / احتمال واگذاری صدور پروانه مهندسین به سازمان مهندسی ساختمان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 بررسی گزارش وزیر دادگستری از تشکیل کارگروهی جهت افزایش تعامل قوه قضاییه و مجلس در استانها / احتمال واگذاری صدور پروانه مهندسین به سازمان مهندسی ساختمان

🔺 بررسی گزارش وزیر دادگستری از تشکیل کارگروهی جهت افزایش تعامل قوه قضاییه و مجلس در استانها / احتمال واگذاری صدور پروانه مهندسین به سازمان مهندسی ساختمان

🔺 بررسی گزارش وزیر دادگستری از تشکیل کارگروهی جهت افزایش تعامل قوه قضاییه و مجلس در استانها /  احتمال واگذاری صدور پروانه مهندسین به سازمان مهندسی ساختمان

🔹 سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت:طبق تفاهم‌نامه مجلس و قوه قضاییه کارگروه‌هایی متشکل از روسای دادگستری، دادستان‌ها و نمایندگان مردم در مجلس، هر استان جهت بررسی و رفع مشکلات مردم ایجاد می‌شود.

ادامه مطلب ...
popup