🔺 ابهامات بودجه‌ای بورس در کمیته‌ای مشترک بررسی می‌شود

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ابهامات بودجه‌ای بورس در کمیته‌ای مشترک بررسی می‌شود

🔺 ابهامات بودجه‌ای بورس در کمیته‌ای مشترک بررسی می‌شود

🔹 مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در موضوع قیمت‌گذاری دستوری به تازگی شاهد موفقیت عرضه خودرو در بورس کالا و پذیرش تایر خودرو بوده‌ایم؛ همچنین در خصوص نرخ خوراک گازی و موارد بودجه‌ای با پیگیری وزیر اقتصاد مقرر شد کمیته مشترکی تشکیل و رسیدگی به این موارد در بودجه در نظر گرفته شود.

ادامه مطلب ...
popup