🔺 دسترسی نامحدود نهادهای اطلاعاتی آمریکا به اطلاعات شخصی مردم این کشور

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 دسترسی نامحدود نهادهای اطلاعاتی آمریکا به اطلاعات شخصی مردم این کشور

🔺 دسترسی نامحدود نهادهای اطلاعاتی آمریکا به اطلاعات شخصی مردم این کشور

🔺 دسترسی نامحدود نهادهای اطلاعاتی آمریکا به اطلاعات شخصی مردم این کشور

🔹 نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد که وزارت امور خارجه آمریکا بدون هیچ رویه قانونی یا هرگونه نظارت، به نهادهای انتظامی و آژانس‌های اطلاعاتی این کشور اجازه داده است تا به اطلاعات شخصی گذرنامه‌های ۱۴۵ میلیون آمریکایی دسترسی نامحدود داشته باشند.

ادامه مطلب ...
popup