🔺 آنچه قاری موفق ایرانی درباره دیپلماسی قرآنی گفت

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 آنچه قاری موفق ایرانی درباره دیپلماسی قرآنی گفت

🔺 آنچه قاری موفق ایرانی درباره دیپلماسی قرآنی گفت

🔹 قاری بین‌المللی کشورمان با اشاره به موفقیت‌های خود در مسابقات قرآن مالزی که در اواخر مهر ماه برگزار شد، گفت: من هرچه داشتم در این مسابقات به میدان آوردم و در زمینه دیپلماسی قرآن موفق بودم. چون توانستم با قاریان دیگر کشورها ارتباط خوبی برقرار کنم. 

ادامه مطلب ...
popup