🔺 خوش و بش نخست وزیر تونس با "هرتزوگ" خشم کاربران را برانگیخت

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 خوش و بش نخست وزیر تونس با "هرتزوگ" خشم کاربران را برانگیخت

🔺 خوش و بش نخست وزیر تونس با "هرتزوگ" خشم کاربران را برانگیخت

🔹 گفت و گو و خوش و بش نخست‌وزیر تونس با "اسحاق هرتزوگ" رئیس رژیم صهیونیستی به هنگام گرفتن عکس دسته جمعی در جریان کنفرانس تغییرات آب و هوایی در شرم الشیخ مصر، خشم کاربران تونسی و عرب را برانگیخت و آنها این اقدام سازشکارانه را محکوم و خواهان پاسخگویی دولت تونس شدند.

ادامه مطلب ...
popup