🔺 قانون انتشار و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات دستگاه‌ها و سازمان‌ها

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 قانون انتشار و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات دستگاه‌ها و سازمان‌ها

🔺 قانون انتشار و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات دستگاه‌ها و سازمان‌ها

🔺 قانون انتشار و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات دستگاه‌ها و سازمان‌ها

🔹 مجلس، اواخر دهه هشتاد، قانونی را برای انتشار و دسترسی آزادِ مردم به اطلاعاتِ دستگاه‌ها و سازمان‌های کشور تصویب کرد. براساس این قانون، به همه ایرانی‌ها حق دسترسی به اطلاعات دستگاه‌ها به جز اسرار دولتی و اطلاعات شخصی داده شده و باید حداکثر تا ۱۰ روز، پاسخ درخواست شان را دریافت کنند. سامانه این قانون پس از حدود ۶ سال نشان میدهد حدود ۳۰۰ دستگاه تاکنون پاسخگوی درخواست کنندگان نبوده اند و تعدادی هم اصلا متصل نشده اند.

ادامه مطلب ...
popup