🔺 تخصیص ۳۰ درصد از بودجه وزارت ورزش و جوانان برای حمایت از گروه‌های فعال مردمی حوزه جمعیت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • فرهنگی و هنری
  • 🔺 تخصیص ۳۰ درصد از بودجه وزارت ورزش و جوانان برای حمایت از گروه‌های فعال مردمی حوزه جمعیت

🔺 تخصیص ۳۰ درصد از بودجه وزارت ورزش و جوانان برای حمایت از گروه‌های فعال مردمی حوزه جمعیت

🔺 تخصیص ۳۰ درصد از بودجه وزارت ورزش و جوانان برای حمایت از گروه‌های فعال مردمی حوزه جمعیت

🔹 به گفته دبیر قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی وزارت ورزش و جوانان اختصاص 30 درصد از بودجه حمایتی سازمان های مردم نهاد و تشکل های فرهنگی در حوزه ازدواج و تشویق به فرزند آوری در این وزارت خانه تحقق پیدا کرده است.

ادامه مطلب ...
popup