🔺 حفظ موسیقی نواحی ایران به پایداری استقلال فرهنگی کمک می‌کند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 حفظ موسیقی نواحی ایران به پایداری استقلال فرهنگی کمک می‌کند

🔺 حفظ موسیقی نواحی ایران به پایداری استقلال فرهنگی کمک می‌کند

🔹 معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: موسیقی نواحی ایران به عنوان سفیری گویا در گذر زمان بیانگر وحدت اقوام ایرانی در عرصه ملی و بین‌المللی بوده است که حفظ آن و توجه به سنت‌ها و آیین‌های ملی و بومی، خطر بحران هویت را زایل و به پایداری استقلال فرهنگی کمک می‌کند.

ادامه مطلب ...
popup