🔺 تدارک صنعاء برای مرحله پسا آتش‌بس و تحمیل خواسته‌های یمن به متجاوزان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • جهانی
  • 🔺 تدارک صنعاء برای مرحله پسا آتش‌بس و تحمیل خواسته‌های یمن به متجاوزان

🔺 تدارک صنعاء برای مرحله پسا آتش‌بس و تحمیل خواسته‌های یمن به متجاوزان

🔺 تدارک صنعاء برای مرحله پسا آتش‌بس و تحمیل خواسته‌های یمن به متجاوزان

🔹 الاخبار نوشت، دولت صنعاء امروز از موضع قدرت و بازدارندگی با متجاوزان به این کشور مذاکره می‌کند و در صورت تعلل آنها در پاسخگویی به خواسته‌های انسانی ملت یمن طی سه مرحله و با هدف قرار دادن عربستان و امارات متجاوزان را ناگزیر به کنار گذاشتن گزینه جنگ خواهد کرد. / ایرنا

ادامه مطلب ...

سرخط خبر

popup