🔺 ‌صادرات بیش از ۱۰ میلیون تن غلات روسیه با وجود موانع غرب

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ‌صادرات بیش از ۱۰ میلیون تن غلات روسیه با وجود موانع غرب

🔺 ‌صادرات بیش از ۱۰ میلیون تن غلات روسیه با وجود موانع غرب

🔹 وزیر خارجه روسیه گفت: با وجود موانعي كه كشورهاي غربي عليه ما ایجاد كرده اند، كشور ما همچنان به کشور‌های آفریقایی و آسیایی، محموله‌های غلات ارسال می‌کند و تاکنون ۱۰/۵ میلیون تن غله به این مناطق صادر شده است.

ادامه مطلب ...
popup