🔺 مکاری مکرون

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 مکاری مکرون

🔺 مکاری مکرون

🔹 نگاهی به کارنامه "امانوئل مکرون" رئیس جمهوری فرانسه در عرصه بین‌الملل، دوگانه‌ای متضاد از چهره وی در سپهر سیاسی جهان ترسیم کرده که از یک طرف ولع دیده شدن است و از طرف دیگر تلاش دارد خود را در قامت یک سیاستمدار مطرح و اثرگذار در روابط بین المللی معرفی کند.

ادامه مطلب ...
popup