🔺 رییس جمهوری: بسیاری از خواص در قضایای اخیر مردود شدند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • 🔺 رییس جمهوری: بسیاری از خواص در قضایای اخیر مردود شدند

🔺 رییس جمهوری: بسیاری از خواص در قضایای اخیر مردود شدند

🔺 رییس جمهوری: بسیاری از خواص در قضایای اخیر مردود شدند

🔹 رییس جمهوری صبح پنجشنبه ۲۶ آبان ماه در همایش ملی جهاد تبیین با تاکید بر اینکه بسیاری از خواص در قضایای اخیر مردود شدند و وظیفه شرعی و قانونی خود را در تنویر افکار عمومی انجام ندادند، گفت: وقتی سوال می‌کنیم چرا حقایق را برای مردم نمی گویید؟ پاسخ می دهند که از جوسازی می ترسیم.

ادامه مطلب ...

آخرین اخبار

popup